Spoločnosť WAGG-MARKT

Spoločnosť WAGG-MARKT spol. s r.o. ponúka svoje služby už od roku 2002. Počas takmer dvoch desaťročí ponúkame dodávky komponentov pre vagóny a projektovú činnosť. Nie je tajomstvom, že najspokojnejších zákazníkov sme našli na trhoch západnej a strednej Európy. Predpokladom pre spokojnosť zákazníkov a pre zodpovedajúcu kvalitu dodávok je pravidelné splnenie požiadaviek systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 a zodpovedajúcich odborných noriem, napr. EN15085.