Výrobky všeobecného strojárstva

Nákup a predaj výrobkov všeobecného strojárstva:

  • výrobky opracované sústružením, frézovaním, brúsením…
  • zvárané diely, včítane povrchových úprav