EN ISO 9001:2015

ISO 9001 SK

V priebehu roka 2018 sme úspešne recertifikovali nový systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001: 2015