EN 15 085

WM EN15085 ENG

Začiatkom roka získala naša spoločnosť certifikát EN 15-085-2, čím sme potvrdili našu doterajšiu kvalitu a spoľahlivosť v dodávaných dieloch koľajových vozidiel a ich podskupinách.