KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ PRE ŽELEZNICU

Ponúkame komplexné dodávky komponentov pre vagóny a projektovú činnosť

Kontakt ČÍTAJTE VIAC

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ PRE ŽELEZNICU

Ponúkame komplexné dodávky komponentov pre vagóny a projektovú činnosť

Kontakt ČÍTAJTE VIAC

Koľajové
vozidlá

Podskupiny koľajových vozidiel ako sú kostry spodku, rámy podvozkov, Predstavky, skrine vozňov, stúpačky, madlá, rošty, atď.

ČÍTAJTE VIAC

Komponenty
pre železničné vagóny

Nákup a predaj komponentov pre železničné vagóny: Brzdové komponenty, Ťahadlové a náražadlové ústrojenstvo, Diely pojazdu vagónov, Náhradné diely

ČÍTAJTE VIAC

Výrobky
všeobecného strojárstva

Nákup a predaj výrobkov všeobecného strojárstva: Výrobky opracované sústružením, frézovaním, brúsením…, Zvárané diely, včítane povrchových úprav

ČÍTAJTE VIAC

INŽINIERSKA
A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Prieskum trhu v oblasti železničnej a dopravnej techniky

ČÍTAJTE VIAC
KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ PRE ŽELEZNICU

Spoločnosť WAGG-MARKT

Spoločnosť WAGG-MARKT spol. s r.o. ponúka svoje služby už od roku 2002. Počas takmer dvoch desaťročí ponúkame dodávky komponentov pre vagóny a projektovú činnosť. Nie je tajomstvom, že najspokojnejších zákazníkov sme našli na trhoch západnej a strednej Európy. Predpokladom pre spokojnosť zákazníkov a pre zodpovedajúcu kvalitu dodávok je pravidelné splnenie požiadaviek systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 a zodpovedajúcich odborných noriem, napr. EN15085.

ČÍTAJTE VIAC

Aktuality

EN 15 085-2

Naša spoločnosť WAGG-MARKT začiatkom roka opätovne získala certifikát EN 15 085-2, čím sme potvrdili našu doterajšiu kvalitu a spoľahlivosť v dodávaných dieloch koľajových vozidiel….

EN ISO 9001:2015

V priebehu roka 2018 sme úspešne recertifikovali nový systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001: 2015

Už viac ako 2000 kostier vagónov

Spoločnosť WAGG-MARKT v súčasnosti dodala na trh už viac ako 2000 kostier. Aktuálne rozširujeme sortiment o ďalšie typy kostier vagóna podľa požiadaviek trhu a…